گالری تصاویر نمونه کارها

برخی از نمونه کارهای چاپ پرچم اریکه پرچم

فروش-پرچم-ساحلی
نمونه-پرچم-ساحلی
پرچم-ساحلی
پروژه-پرچم-ساحلی
2
تولید پرچم (21)
تولید پرچم (17)
تولید پرچم (6)
WhatsApp-Image-2019-06-01-at-14.12
WhatsApp-Image-2414019-06-01-at-14.12
1 (21)
1 (43)
1 (26)
1-(11)
انواع-پرچم
چاپ-پرچم-ایستاده
پرچم-ایستاده-ایران
چاپ پرچم مذهبی
چاپ پرچم قاسم سلیمانی
چاپ پرچم دهه فجر
چاپ پرچم تبلیغاتی
چاپ پرچم تبلیغاتی (2)
چاپ پرچم تبلیغاتی (1)
پیشانی بند (2)
پیشانی بند (1)
پرچم اهتزاز (2)
پرچم اهتزاز (1)
چاپ-پرچم-هواداری-پرسپولیس
ابر پرچم مذهبی
پرچم هواداری استقلال
تولید کالیته پارچه
فروش پرچم ساحلی
چاپ ریسه (5)
پرچم تبلیغاتی (1)
پایه پرچم ساحلی (3)
پایه پرچم ساحلی (2)
پایه پرچم ساحلی (1)
1 (20)
چاپ ریسه (4)
1 (19)
1 (18)
1 (16)
1 (15)
1 (14)
1 (13)
چاپ ریسه (3)
1 (42)
1 (41)
1 (40)
1-(38)
1 (36)
1 (35)
1 (34)
1 (33)
1 (32)
1 (31)
1 (30)
1 (29)
1 (27)
1-(24)
1-(10)
1-(9)
1-(8)
1-(7)
1-(6)
1-(5)
1-(3)
1-(2)
1-(1)
1-(22)
اریکه پرچم (1)
اریکه پرچم (5)
44-(9)
44-(10)
44-(11)
44-(8)
44-(7)
44-(6)
44-(3)
44-(1)
1-14.12
تولید پرچم (24)
تولید پرچم (22)
1-(13)
تولید پرچم (20)
تولید پرچم (18)
1-(12)
تولید پرچم (16)
تولید پرچم (15)
تولید پرچم (13)
تولید پرچم (12)
تولید پرچم (11)
تولید پرچم (10)
تولید پرچم (9)
تولید پرچم (8)
45
تولید پرچم (5)
تولید پرچم (4)
تولید پرچم (3)
تولید پرچم (2)
پایه پرچم (4)
پایه پرچم (3)
تولید پرچم (1)
پایه پرچم (2)
پایه پرچم (1)
ریسه (4)
ریسه (3)

نمونه کارهای چاپ پرچم های مذهبی و پرچم های محرم اریکه پرچم

ابر پرچم مذهبی
خرید پرچم هیئت
کتیبه عمودی عرض ۷۵ طول ۵۰ متر کد ۷۱
کتیبه عمودی عرض ۵۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۵
کتیبه عمودی عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۹
کتیبه عرض ۲۹۰ طول ۳۰ متر کد ۹۴
کتیبه عرض ۲۹۰ طول ۳۰ متر کد ۶۱
کتیبه عرض ۱۹۰ در طول ۴۰ متر کد-۲۰۶
کتیبه عرض ۱۹۰ در طول ۳۰ متر کد۵۲
کتیبه عرض ۹۰ در طول ۵۰ متر کد ۲۰۸
کتیبه عرض ۹۰ در طول ۵۰ متر کد ۱۸۴
کتیبه عرض ۹۰ در طول ۳۰ متر ک -۵۰
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۸
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۴
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۳
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۶۲
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۴۹
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۴۸
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۳
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۲
کتیبه عرض ۲ طول ۴۰ متر کد ۱۲۲
کاور زنجیر زنی فلامنت
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۵
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۴
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۳
ستونی ۹۰×۲۹۰ کد ۹۵
ستونی ۹۰×۲۴۰ کد ۳۹
ستونی ۹۰×۲۴۰ کد ۳۸
ستونی ۴۵×۲۴۰ کد ۱۵۷
ستونی ۴۵×۲۴۰ کد ۳۳
ستونی ۴۵×۲۰۰ کد ۳۰
ریسه ۱۰ متری ۱۸ برگی ارتفاع برگ ۵۵ سانتیمتر
پلاکارد ۱۵۰×۲۴۰ کد-۱۸۰
پلاکارد ۱۱۰×۲۵۰ کد ۹
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۶
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۵
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۴
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۲
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۲۰
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۷
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۶
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۲
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۱
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۷۷
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱
پلاکارد ۹۰×۱۹۰ کد ۲۳۶
پلاکارد ۹۰×۱۹۰ کد ۱۹۴
پلاکارد ۹۰×۱۹۰ کد ۱۹۱
آویز ۱۵۰×۲۲۰ کد ۲۷۵
آویز ۹۰×۲۰۰ کد ۱۲۱
آویز ۹۰×۲۰۰ کد ۹۰
آویز ۹۰×۱۹۰ کد ۱۲۷
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۱۶۰
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۱۹
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۳
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۲
انواع پارچه سیاهی ساده در عرض های مختلف
نمایی از ریسه لاله زربافت 2
مچ بند چرمی
کتیبه مخمل عرض ۴۵
نمایی از ریسه لاله زربافت
کتیبه مخمل سفید عرض ۴۵
کتیبه کرباس عرض ۴۵ طول ۱۰ متر
کتیبه زربافت عرض ۸۰ طول ۱۵.۲۰ کد 406
کتیبه زربافت ۴۰×۱۰۴۰ کد ۴۰۳
کتل جیر چهار رنگ گلدوزی
کتل جیر ۴رنگ
سینه ای علامت لمه دوزی عرض ۵۰
سینه ای علامت لمه دوزی عرض 50
سینه ای علامت لمه دوزی عرض ۴۰
سینه ای علامت برجسته دوزی عرض ۵۰
زربافت کد ۴۸ ۱۵۰×۲۱۰
زربافت ۲۰۰×۲۵۰ کد (محصول فوق به صورت پک کامل میباشد شامل ۴تکه پرچم زربافت+۴شعله چراغ لاله+میل پرده و قپه)۲۵۴ -
زربافت ۱۵۰×۸۹۰ کد ۱۲
زربافت ۱۵۰×۸۵۰ کد ۲۰
زربافت ۱۵۰×۸۲۰ کد ۱۶
زربافت ۱۵۰×۴۰۰ کد ۲۳
زربافت ۱۵۰×۴۰۰ کد ۲۲
زربافت ۱۵۰×۴۰۰ کد ۲۱
زربافت ۱۵۰×۳۴۰ کد ۳۰
زربافت ۱۵۰×۲۱۰ کد ۱۰
زربافت ۷۲تن ۱۵۰×۸۵۰ کد ۱۷
ریسه زربافت و لاله ۸ شعله طول ۵.۸۰
پلاکارد ۱۱۵×۳۰۰ کد ۳۳
پک تابلویی شبهای محرم کرباس ( تعداد کل ۱۴ عدد )
پرچم محرم
پرچم آنتنی زربافت پایه ماشینی
بازوبند زربافت پشت چسبی
بازوبند زربافت انتظامات پشت چسبی
آویز فانوس (۴ اسم) سبز و قرمز
آویز زربافت ۲قلو هر عدد ۸۰×۲۶۰ کد ۲۵۳
اشکی ۸۰×۵۷ کد ۱۳۰۴ کوچک
Call Now Button