گالری تصاویر نمونه کارها

برخی از نمونه کارهای چاپ پرچم اریکه پرچم

پایه پرچم تشریفات
پرچم ریسه ایی
پرچم ریسه ایی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم ساحلی
پرچم ساحلی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تشریفات تبلیغاتی
پرچم تبلیغات رومیزی
پرچم تشریفات تبلیغاتی
پرچم تشریفات تبلیغاتی
پرچم تشریفات تبلیغاتی
پرچم تشریفات تبلیغاتی
پرچم اهتزاز طرفداری
پرچم تشریفات تبلیغاتی
پرچم تشریفات ایران
پرچم تشریفات ملل
پرچم رومیزی
پرچم رومیزی ایران
پرچم-رومیزی
پرچم رومیزی ملل
پرچم اهتزاز ایران
پرچم اهتزاز ایران
پرچم اهتزاز طرفداری
پرچم تشریفات ملل
پرچم تشریفات تبلیغاتی
پرچم تشریفات ایران
پرچم تشریفات
پرچم-رومیزی-1
فروش-پرچم-ساحلی
نمونه-پرچم-ساحلی
پرچم-ساحلی
پروژه-پرچم-ساحلی
پرچم ایران
تولید پرچم (21)
تولید پرچم (17)
تولید پرچم (6)
پرچم5020
پرچم2030
پرچم
پرچم8
پرچم109
پرچم113
انواع-پرچم
چاپ-پرچم-ایستاده
پرچم-ایستاده-ایران
چاپ-پرچم-هواداری-پرسپولیس
ابر پرچم مذهبی
پرچم هواداری استقلال
تولید کالیته پارچه
فروش پرچم ساحلی
چاپ ریسه (5)
پرچم تبلیغاتی (1)
پایه پرچم ساحلی (3)
پایه پرچم ساحلی (2)
پایه پرچم ساحلی
پرچم1
چاپ ریسه (4)
پرچم2
پرچم3
پرچم4
پرچم5
پرچم6
پرچم7
چاپ ریسه (3)
پایه پرچم
پایه پرچم2
پایه پرچم3
پایه پرچم4
پرچم11
پرچم12
پرچم101
پرچم102
پرچم103
پرچم104
پرچم105
پرچم106
پرچم108
پرچم110
پرچم114
پرچم115
پرچم116
پرچم117
پرچم118
پرچم119
پرچم120
پرچم121
پرچم122
پرچم111
اریکه پرچم (1)
اریکه پرچم (5)
فوتبال پرچم3
فوتبال پرچم1
فوتبال پرچم
فوتبال پرچم4
فوتبال پرچم5
فوتبال پرچم6
پرچم مذهبی
پرچم رومیزی
پرچم6532
تولید پرچم (24)
تولید پرچم (22)
پرچم112
تولید پرچم (20)
تولید پرچم رومیزی
پرچم112
تولید پرچم (16)
تولید پرچم (15)
تولید پرچم (13)
تولید پرچم (12)
تولید پرچم (11)
تولید پرچم (10)
تولید پرچم (9)
تولید پرچم (8)
پرچم روح خدا به خدا پیوست
تولید پرچم (5)
تولید پرچم (4)
تولید پرچم (3)
تولید پرچم (2)
پایه پرچم (4)
پایه پرچم (3)
تولید پرچم (1)
پایه پرچم (2)
پایه پرچم (1)
ریسه (4)
ریسه (3)
چاپ پرچم مذهبی
چاپ پرچم قاسم سلیمانی
چاپ پرچم دهه فجر
چاپ پرچم تبلیغاتی (2)
چاپ پرچم تبلیغاتی (1)
چاپ پرچم تبلیغاتی
پیشانی بند (1)
پیشانی بند (2)
پرچم اهتزاز (2)
پرچم اهتزاز (1)

نمونه کارهای چاپ پرچم های مذهبی و پرچم های محرم اریکه پرچم

ابر پرچم مذهبی
خرید پرچم هیئت
کتیبه عمودی عرض ۷۵ طول ۵۰ متر کد ۷۱
کتیبه عمودی عرض ۵۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۵
کتیبه عمودی عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۹
کتیبه عرض ۲۹۰ طول ۳۰ متر کد ۹۴
کتیبه عرض ۲۹۰ طول ۳۰ متر کد ۶۱
کتیبه عرض ۱۹۰ در طول ۴۰ متر کد-۲۰۶
کتیبه عرض ۱۹۰ در طول ۳۰ متر کد۵۲
کتیبه عرض ۹۰ در طول ۵۰ متر کد ۲۰۸
کتیبه عرض ۹۰ در طول ۵۰ متر کد ۱۸۴
کتیبه عرض ۹۰ در طول ۳۰ متر ک -۵۰
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۸
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۴
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۵۳
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۶۲
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۴۹
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۴۸
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۳
کتیبه عرض ۴۵ طول ۵۰ متر کد ۱۲
کتیبه عرض ۲ طول ۴۰ متر کد ۱۲۲
کاور زنجیر زنی فلامنت
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۵
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۴
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۳
ستونی ۹۰×۲۹۰ کد ۹۵
ستونی ۹۰×۲۴۰ کد ۳۹
ستونی ۹۰×۲۴۰ کد ۳۸
ستونی ۴۵×۲۴۰ کد ۱۵۷
ستونی ۴۵×۲۴۰ کد ۳۳
ستونی ۴۵×۲۰۰ کد ۳۰
ریسه ۱۰ متری ۱۸ برگی ارتفاع برگ ۵۵ سانتیمتر
پلاکارد ۱۵۰×۲۴۰ کد-۱۸۰
پلاکارد ۱۱۰×۲۵۰ کد ۹
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۶
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۵
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۴
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۴۲
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۲۰
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۷
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۶
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۲
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱۰۱
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۷۷
پلاکارد ۹۰×۲۰۰ کد ۱
پلاکارد ۹۰×۱۹۰ کد ۲۳۶
پلاکارد ۹۰×۱۹۰ کد ۱۹۴
پلاکارد ۹۰×۱۹۰ کد ۱۹۱
آویز ۱۵۰×۲۲۰ کد ۲۷۵
آویز ۹۰×۲۰۰ کد ۱۲۱
آویز ۹۰×۲۰۰ کد ۹۰
آویز ۹۰×۱۹۰ کد ۱۲۷
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۱۶۰
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۱۹
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۳
آویز ۹۰×۱۶۰ کد ۲
انواع پارچه سیاهی ساده در عرض های مختلف
نمایی از ریسه لاله زربافت 2
مچ بند چرمی
کتیبه مخمل عرض ۴۵
نمایی از ریسه لاله زربافت
کتیبه مخمل سفید عرض ۴۵
کتیبه کرباس عرض ۴۵ طول ۱۰ متر
کتیبه زربافت عرض ۸۰ طول ۱۵.۲۰ کد 406
کتیبه زربافت ۴۰×۱۰۴۰ کد ۴۰۳
کتل جیر چهار رنگ گلدوزی
کتل جیر ۴رنگ
سینه ای علامت لمه دوزی عرض ۵۰
سینه ای علامت لمه دوزی عرض 50
سینه ای علامت لمه دوزی عرض ۴۰
سینه ای علامت برجسته دوزی عرض ۵۰
زربافت کد ۴۸ ۱۵۰×۲۱۰
زربافت ۲۰۰×۲۵۰ کد (محصول فوق به صورت پک کامل میباشد شامل ۴تکه پرچم زربافت+۴شعله چراغ لاله+میل پرده و قپه)۲۵۴ -
زربافت ۱۵۰×۸۹۰ کد ۱۲
زربافت ۱۵۰×۸۵۰ کد ۲۰
زربافت ۱۵۰×۸۲۰ کد ۱۶
زربافت ۱۵۰×۴۰۰ کد ۲۳
زربافت ۱۵۰×۴۰۰ کد ۲۲
زربافت ۱۵۰×۴۰۰ کد ۲۱
زربافت ۱۵۰×۳۴۰ کد ۳۰
زربافت ۱۵۰×۲۱۰ کد ۱۰
زربافت ۷۲تن ۱۵۰×۸۵۰ کد ۱۷
ریسه زربافت و لاله ۸ شعله طول ۵.۸۰
پلاکارد ۱۱۵×۳۰۰ کد ۳۳
پک تابلویی شبهای محرم کرباس ( تعداد کل ۱۴ عدد )
پرچم محرم
پرچم آنتنی زربافت پایه ماشینی
بازوبند زربافت پشت چسبی
بازوبند زربافت انتظامات پشت چسبی
آویز فانوس (۴ اسم) سبز و قرمز
آویز زربافت ۲قلو هر عدد ۸۰×۲۶۰ کد ۲۵۳
اشکی ۸۰×۵۷ کد ۱۳۰۴ کوچک
5/5 - (1 امتیاز)
Call Now Button