به اریکه پرچم خوش آمدید

پرچم ریسه ای

پرچم ریسه ای

یکی دیگر از انواع پرچم های تولیدی مرکز تولید پرچم اریکه پرچم ایرانیان تولید پرچم ریسه ای می باشد.  تولید پرچم های ریسه ای که چه از نظر جنس و چه از نظر نوع نوار بکار رفته و چه از نظر چاپ با هم فرق دارند. به طور کلی برای تولید پرچم ریسه ای از […]

Call Now Button