چاپ پرچم

چاپ پرچم

یکی از روش ها برای تبلیغ برند و لوگوی هر سازمان و شرکتی، داشتن پرچمی مختص به همان شرکت یا سازمان می باشد. اگر هر مرکز یا سازمانی یک پرچم، با آرم و لوگو خود چاپ کند، می توانند از آن ها در سطح شهر و شرکت بر روی میز کارمندان استفاده کنند و از طریق آن فعالیت و عملکرد ... ادامه مطلب